Zespół Placówek Edukacyjnych w OlsztynieJesteśmy placówką publiczną prowadzoną przez Fundację "Modrak"

W skład Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie wchodzą:

  1. Zespół Placówek Edukacyjnych Przedszkole Specjalne nr 11 dla Dzieci z Niepełnosprawnością Ruchową, Niepełnosprawnością Intelektualną, Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i z Autyzmem w Olsztynie
  2. Zespół Placówek Edukacyjnych Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna Dla Uczniów z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie
  3. Zespół Placówek Edukacyjnych XV Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Olsztynie
  4. Zespół Placówek Edukacyjnych Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 w Olsztynie

 

RYS HISTORYCZNY


Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie powstał, żeby dzieci z niepełnosprawnościami miały godne miejsce nauki i rozwoju. 
 

Trzy stowarzyszenia:

  1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom o Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju w Olsztynie
  2. Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Olsztynie (zmiana nazwy na Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce)
  3. Warmińsko– Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną w Olsztynie
     

od lat czyniły starania o to by dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi – mogły godnie uczyć się, na miarę swoich możliwości osiągać sukcesy i zdobywać niezależność życiową.


Pierwszy krok uczyniliśmy w 1998 roku tworząc oddział dla dzieci z autyzmem w Zespole Placówek Przedszkolnych nr 1-  placówce prowadzonej przez Miasto Olsztyn. W roku 2000, by Nasze Dzieci mogły kontynuować edukację, powołaliśmy Społeczną Szkołę Podstawową dla Dzieci Autystycznych. Jednak koszty ponoszone przez rodziców na edukację niepełnosprawnych dzieci były bardzo wysokie i nie wszyscy mogli korzystać z edukacji w tej szkole. Znaleźliśmy inne rozwiązanie...
Trzy stowarzyszenia – rodziców dzieci niepełnosprawnych i stowarzyszenie nauczycieli i pracowników Zespołu Placówek Przedszkolnych nr 1 w Olsztynie– podpisały umowę– porozumienie o współdziałaniu. Dzięki naszym wspólnym staraniom pozyskaliśmy sprzymierzeńców we władzach Miasta Olsztyn oraz skorzystaliśmy z programów celowych  PFRON. We wrześniu 2002 r. otworzyliśmy Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, pierwszą w Polsce publiczną placówkę prowadzoną przez rodziców i nauczycieli. Zajmujemy się dziećmi wymagającymi specjalnej troski, wprowadzając jednocześnie ideę integracji.


W naszej placówce uczymy dzieci i młodzież poznawania innych w sposób niezależny od wizerunku zewnętrznego, uczymy poznawania wartości wewnętrznych każdego człowieka. Prowadzimy szereg działań dydaktyczno– wychowawczych dla dzieci niepełnosprawnych. Koncepcja pracy placówki oparta jest na połączeniu nauczania grupowego wspartego nauczaniem indywidualnym. Wśród wielu zajęć specjalistycznych należy wymienić: rehabilitację ruchową, rewalidację z wykorzystaniem komputera, zajęcia logopedyczne, hydroterapię, stymulację sensoryczną, komunikację alternatywną. Dzięki programowi Partner (PFRON) możliwe było stworzenie szerokiej gamy zajęć rehabilitacyjnych dla naszych wychowanków.

Przeszliśmy długą drogę by Nasze Dzieci mogły uczyć się godnie. Pozyskaliśmy sympatyków naszego przedsięwzięcia: władze Miasta Olsztyn, środowisko osób niepełnosprawnych, PFRON. Dostosowaliśmy budynek do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz doposażyliśmy w specjalistyczny rehabilitacyjny w ramach programów „DOMINO” i „PARTNER” realizowanych przez PFRON (z pomocy finansowej PFRON korzystamy od wielu lat) 
 

Jesteśmy przekonani, że potrafimy pokonać każdą barierę. Poprzez zastosowanie zasady „weź los w swoje ręce” prowadzimy placówkę przyjazną dzieciom oraz całym ich rodzinom. Mamy również grono stałych przyjaciół i instytucji wspomagających nasze zadania - w szczególności PFRON.

Nasza placówka została rozbudowana o część edukacyjno- rehabilitacyjną by zapewnić dzieciom z regionu województwa warmińsko- mazurskiego możliwość dostępu do kompleksowej rehabilitacji, poradnictwa i edukacji. Pragniemy umożliwić każdemu dziecku niepełnosprawnemu wykorzystanie drzemiącego w nim potencjału rozwojowego a który możliwy jest do wydobycia tylko w szczególnie stworzonych warunkach.

Opublikował: Marcin Aleksandrowicz
Publikacja dnia: 28.11.2022, 09:55
Dokument oglądany razy: 27 263
Podpisał: Marcin Aleksandrowicz
Dokument z dnia: 08.03.2022